Предложения за дейността на АБИК
Моите 2 цента ;)

Няколко предложения:

  1. Да се регистрира Pay-Pal или някакъв друг тип акаунт за да може лесно и безпрепятствено да се събира членския внос

  2. Да се открият съществуващите и да се следят бъдещите възможностите за спонсориране от страна на Канадското федерално, както и провинциалните правителства, а също и от страна на ЕС, като спонсорството може и да не бъде изрично във формата на кеш, но и ползване на помещения, посещения на изложби, курсове, специализации и пр.

  3. Ако не да се организираме да посещаваме колективно технически изложби и интересни инженерни обекти, то поне да се уведомяваме помежду си за такива.

  4. Да започнем някаква форма на сътрудничество с училища (на първо време с българските), където биха били заинтересовани от някакви курсове по програмиране, роботика, конструиране, дизайн и пр. дейности, където се изисква някаква инженерна подготовка

Няколко предложения: 1. Да се регистрира Pay-Pal или някакъв друг тип акаунт за да може лесно и безпрепятствено да се събира членския внос 2. Да се открият съществуващите и да се следят бъдещите възможностите за спонсориране от страна на Канадското федерално, както и провинциалните правителства, а също и от страна на ЕС, като спонсорството може и да не бъде изрично във формата на кеш, но и ползване на помещения, посещения на изложби, курсове, специализации и пр. 3. Ако не да се организираме да посещаваме колективно технически изложби и интересни инженерни обекти, то поне да се уведомяваме помежду си за такива. 4. Да започнем някаква форма на сътрудничество с училища (на първо време с българските), където биха били заинтересовани от някакви курсове по програмиране, роботика, конструиране, дизайн и пр. дейности, където се изисква някаква инженерна подготовка
edited Mar 26 '19 at 10:03 pm
15
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft